ИСТОРИЯ

На първи септември 2012 г. беше тържествено открит и успешно започна своята дейност Авиокосмическият център с Планетариум. Основна цел на центъра е посетителите да получават информация за възникването и развитието на космонавтиката в исторически план, нейните първи победи, както и знания за заобикалящия ни свят – за планетата Земя, за Слънчевата система и космическото пространство, за ролята и перспективите на човечеството в изучаването и освояването на космоса, а така също професионалната ориентация на учащите се.

Още една отличителна черта на  Авиокосмическия център, която го прави по-специален по своя род е, че негов ръководител е космонавтът-изследовател на Република България,  летецът-пилот от българските ВВС, офицер от резерва, подполковник, доктор – Красимир Стоянов. Той е преминал пълния курс на подготовка за втория съветско-български космически полет, осъществен с космическия кораб “СЪЮЗ-ТМ 5” и на орбиталния комплекс “МИР” (07-17 юни, 1988 г.).

В състава на Авиокосмическия център влизат:

Авиокосмическа експозиция – в експозицията са включени образци на космическа храна и космическата оранжерия Свет, които са част от българското участие в космическите изследвания.

  • Планетариум – първият цифров планетариум в България, състоящ се от 6-проекторна система с формат на сферично кино. Диаметърът на купола е 13 метра. Капацитетът на залата е 76 места
  • Учебна обсерватория с компютризиран телескоп, разположен под моторизиран купол – намира се на специална площадка за набюдения на покрива на Учебно-възпитателния център. Същият разполага с 12 любителски и полупрофесионални телескопи, които дават възможност за допълнителни наблюдения.
  • Интерактивен аналог на спускаемия апарат (тренажор) на транспортния космически кораб “СЪЮЗ-ТМА” – дава представа за протичането на космическия полет