Контакти

Не се колебайте да се свържете с нашия екип!

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Работно време: Понеделник – петък / 8.30-17.00 ч./

Тел

+359 877 660 782

E-mail

info@sok-kamchia.com

ОТДЕЛ ПРОДАЖБИ

Работно време: Понеделник – петък / 8.30-17.00 ч/

Тел

+359 897 815 887

Доставчик на медийната услуга:
СОК КАМЧИЯ ЕАД
гр. Бургас, ул. Индустриална 3,

Адрес за кореспонденция:
обл. Варна, общ. Аврен, кк Камчия, х-л „Лонгоз“,
info@sok-kamchia.com,
0877 660 782

Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg , www.cem.bg