КОНКУРСИ

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ И ДОСТАВКИ ЗА 2020 ГОД.

I.ВИДОВЕ УСЛУГИ И ДОСТАВКИ, ЗА КОИТО СЕ ПРОВЕЖДА ОТКРИТ КОНКУРС:

– Поддържане и сервиз на асансьорни уредби;

– Техническо обслужване на дизелгенератори;

– Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за сградни топлотехнически инсталации;

– Поддръжка на възлова станция и 8 бр. трансформаторни поста;

– Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за сградни топлотехнически инсталации, термопомпени агрегати (чилъри);

– Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи за стандартни климатици;

– Поддържане, сервиз и доставка на резервни части и консумативи на филтриращи, омекотителни, хидрофорни, помпени системи и др. съоръжения;

– Извършване на контрол по електробезопастност и физически фактори;

– Поддръжка на басейните и плувните съоръжения;

– Пране на хотелски и ресторански постелочен инвентар;

– Доставка на постелочен инвентар – спално бельо, протектори, възглавници, олекотени завивки, хавлиени кърпи, халати и покривки;

– ПЕСТ контрол – третиране срещу вредни насекоми, гризачи, кърлежи и унищожаване на микроорганизми;

– Транспортни услуги – извършване ;

– Изработка на работно и униформено облекло;

– Доставка на хляб и хлебни изделия;

– Доставка на месо и месни продукти;

– Доставка на мляко и млечни продукти;

– Доставка на риби и рибни продукти;

– Доставка на хранителни стоки (бакалски стоки, пакетирани трайни храни);

– Доставка на яйца;

– Доставка на алкохолни, безалкохолни напитки, натурални сокове и минерална вода;

– Доставка на натурални сокове за автомати;

– Доставка на пакетирани захарни изделия;

– Доставка на кафе;

– Доставка на сладкарски изделия;

– Доставка на ядки и сушени плодове;

– Доставка на пресни плодове и зеленчуци;

– Доставка на специфични зърнени храни (безглутенови, просо, елда и др.);

– Доставка на вода за диспенсъри;

– Доставка на сладолед – пакетиран в индивидуална и кетърингова опаковка /вана/;

– Доставка на почистващи, миещи и дезинфектиращи препарати, хигиенни и технически консумативи за почистване;

– Доставка на консумативи за хотели и ресторанти – салфетки, кухненски ролки, кърпи за ръце и  тоалетна хартия;

– Доставка на пластмасови изделия за еднократна употреба и опаковки;

– Доставка на бутилирана газ;

– Поддръжка на газови съоръжения;

– Доставка на таблетна сол за омекотяване на вода;

– Доставка на гориво за отопление;

– Доставка на канцеларски материали, консумативи и консумативи за офис техника.

II.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТИЯ КОНКУРС:

1.Ценова оферта – официално предложение от участника, заверено от длъжностното лице. Офертата съдържа:

а) предмет на доставката или услугата;

б) срокове за изпълнение на поръчката;

в) предлагана цена;

г) срок на валидност на офертата;

д) подизпълнители на поръчката (представят се актуални състояния и на подизпълнителите, когато има такива).

2.Удостоверение за липса на данъчни задължения от НАП, издадено не по-късно от месец преди началото на конкурсната процедура.

3.Пълномощно на лицето (лицата подписали офертата, в случай че същите нямат представителни функции).

III.УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ:

1.Офертите за участие в конкурса се подават в администрацията на СОК „Камчия” ЕАД, хотел „Лонгоз”, КК „Камчия” до 18.11.2019 г.  На всички постъпили оферти се слага дата и час по реда на постъпването им.

2.Крайният срок за подаване на документи за участие е до 17.00 часа на 18.11.2019 г.

3.Критерий за оценка на офертите е икономически изгодното предложение за съответната услуга или доставка.

4.Краен срок за оценка и класиране на постъпилите оферти е 20.12.2019 г.

5.Класираните от комисията фирми,  доставчици на хранителни продукти и напитки, трябва да представят допълнително:

a) yдостоверение за регистрация на обекта от Агенцията по храните;

б) удостоверение за регистрация на превозните средства от Агенцията по храните;

в) сертификати за произход и качество на предлаганите храни или напитки.

6. Класираните от комисията фирми, предоставящи транспортни услуги,  трябва да представят допълнително:

а) действащ лиценз;

б) вид, брой и характеристика на превозните средства.   

7.С класираните от комисията фирми могат да се проведат  допълнителни преговори за сключване на едногодишен договор.

8.В срок до 12.01.2020 г.  всички одобрени фирми ще получат проектодоговори за партньорство.