Обяви

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ДОГОВОРИ ЗА УСЛУГИ И ДОСТАВКИ ЗА 2022 ГОД.