Author Archive

41 articles
Daniel Efrimov
Изпити по руски език с международни сертификати

Изпити по руски език с международни сертификати

В неделя, 31 октомври, в Балканския център по русистика премина още едно събитие: сертификационно тестиране по руски език за нива от А1 до С2. Организатори на мероприятието са представителството на...

Балканският център по русистика открива програмата си с представително събитие

Балканският център по русистика открива програмата си с представително събитие

В петък, 15 октомври, стартира пилотното тридневно мероптиятие на Балканския център по русистика - научно-методически семинар "Съвременни стандарти и иновационни методи на преподаване на руски език като...

Посещение на ръководството на Благотворителна фондация “Нови имена”

Посещение на ръководството на Благотворителна фондация “Нови имена”

Тази седмица Комплекс "Камчия" посреща творчески гости - представители на Благотворителна фондация "Нови имена". Президентът на Фондацията е народният артист на Русия, носител на Държавната награда Денис...

КАМЧИЯ СЕ ДВИЖИ НАПРЕД КЪМ УСПЕХА!

КАМЧИЯ СЕ ДВИЖИ НАПРЕД КЪМ УСПЕХА!

Днес, 14 юли, се проведе редовно заседание под ръководството на Сергей Ладочкин, заместник-председател на Съвета на директорите на СОК "Камчия" ЕАД и обществен деятел. Мениджмънтът на Комплекса и Училището...

Партньорството с най-добрите университети е в основата на съвременното качествено образование

Партньорството с най-добрите университети е в основата на съвременното качествено образование

Днес представители на ръководството на Дружеството, в лицето на Заместник-председателя на Съвета на директорите Сергей Ладочкин, Изпълнителния директор Николай Недялков и Директора на Научно-образователния...

Заседание на Съвета на директорите – доклад за извършената работата и нови направления

Заседание на Съвета на директорите – доклад за извършената работата и нови направления

На 19 и 20 май се проведе заседание на Съвета на директорите на "СОК Камчия" ЕАД, което бе оглавено от Заместник-председателя Сергей Ладочкин.Екипът на Камчия представи доклад за дейността на Училището и...

Реверанс на комплекс „Камчия“ към Випуск 2021

Реверанс на комплекс „Камчия“ към Випуск 2021

Животът на човек е изпълнен с различни по важност моменти – емоционални, силни и тревожни, радостни и дълбоки, безгрижно щастливи или драматично преломни. Месец май всяка година е гранично време и за...

Камчийски десант в Киев

Камчийски десант в Киев

Вчера в Киев беше открито 26-тото туристическо изложение UITT "Украйна – Пътешествия и туризъм". Тази година датата на провеждане беше отложена два пъти поради епидемиологичната обстановка. По традиция...